Delegator Stories — Gert-Henk

Welcome to the sixth installment of the ‘Delegator Stories’ series. This series helps to highlight one of AEON’s valuable delegators. By participating in the series, the delegator will receive the Pool Cost for the epoch (340 ada) as a way of saying ‘thank you’!

1. What is your name / handle and what country or continent are you from?
Mijn naam is Gert-Henk en ik woon in het midden van Nederland.

2. How long have you been following the Cardano project?
Ik volg Cardano ongeveer sinds 2018 jaar en heb toen ook mijn eerste investering gedaan. Ook nu blijf ik steeds wat bijkopen.

3. What interests you the most about Cardano?
Met name “staking” is erg interessant. Ik denk dat Cardano kan uitgroeien tot het meest uitgebreide en veelbelovende blockchain ter wereld.

4. What project would you love to see built on the platform?
Het is geweldig om straks te zien dat steeds meer projecten van etherium naar cardano blockchain transformeren.

5. Why do you delegate to AEON?
Ik werd door een Nederlandse cardano liefhebber benaderd en zodoende kwam ik bij AEON terecht.

--

--

Cardano Staking Pool

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store