Delegator Stories — Roger

Welcome to the seventh installment of the ‘Delegator Stories’ series. This series helps to highlight one of AEON’s valuable delegators. By participating in the series, the delegator will receive the Pool Cost for the epoch (340 ada) as a way of saying ‘thank you’!

1. What is your name / handle and what country or continent are you from?
Mijn naam is Roger en ik woon samen met mijn vriendin en 2 kinderen in Nederland.

2. How long have you been following the Cardano project?
Ik volg Cardano nu ongeveer 1.5 jaar en ik ben steeds een beetje meer gaan investeren in het project.

3. What interests you the most about Cardano?
Het staken vind ik een belangrijk aspect en verder ben ik erg benieuwd of Cardano de nummer 1 blockchain gaat worden en nog groter dan Ethereum.

4. What project would you love to see built on the platform?
Dat is duidelijk DeFi! Ik denk dat Cardano op dat gebied erg groot kan gaan worden.

5. Why do you delegate to AEON?
Ik denk dat AEON nog een lange tijd onder de 1% zal blijven, ik ben niet dagelijks bezig met crypto en wil niet van de ene stakepool naar de andere switchen, nu hoeft dat niet.

--

--

Cardano Staking Pool

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store